ادیومتری در منزل شیراز:

دستگاه ادیومتری با استفاده از سیگنال های صوتی با فرکانس های خالص آستانه شنوایی فرد را بررسی می نماید. آستانه شنوایی به کم ترین مقدار انرژی صوتی که فرد بشنود می گویند.

کارگران کارگاه های پر سرو صدا نیاز دارند حداقل هر 6ماه یک بار توسط دستگاه ادیومتری یا شنوایی سنجی بررسی شنوایی داشته باشند.

گوش انسان با شنوایی طبیعی، قادر به کشف طیف وسیعی از صداها از فرکانس های 20 تا 20000 هرتز است اما تست شنوایی در فرکانس های بین 250 تا 8000 هرتز که مربوط به صداهای گفتاری هستند ارزیابی می شود.

نتایج حاصله از این تست، با تست حاصل از گوش طبیعی مقایسه می شود. کارشناس شنوایی، نتایج بدست آمده از تست را به صورت ادیوگرام ثبت کرده و برای شما تفسیر می کند.

ادیوگرام یا نوار گوش، یک راه استاندارد برای نمایش گرافیکی میزان شنوایی فرد محسوب می شود. یکی از قدیمترین، ساده ترین ودر عین حال قابل اعتمادترین تست های ادیولوژیک، ادیومتری اصوات خالص یا PTA است.

ادیومتری توسط ابزاری به نام ادیومتر یا شنوایی سنج انجام می شود .ادیومتری وسیله سنجش کمی و کیفی سیستم شنوایی است که بوسیله آن می توان مجموع آزمایشات مربوط به سیستم شنوایی را انجام داد.

آستانه شنوایی عبارت است از کمترین مقدار انرژی صوتیکه بتواند باعث ایجاد احساس شنوایی شود.

ادیومتری در منزل

آزمایش ادیومتری اصوات خالص شامل دو دسته زیر است:
الف: آزمایش انتقال راه هوایی
ب: آزمایش انتقال استخوانی

با ترکیب این دو رشته آزمایش می توان برآورد تقریبا کاملی از وضعیت شنوایی بیمار بدست آورد.

آزمایش انتقال راه هوایی(A.C)
در این آزمایش تن های خالص از طریق هدفونی که برروی گوش های بیمار قرارداده می شود، به بیمار ارائه می شود و آستانه های شنوایی در هر فرکانس و برای هر گوش بطور جداگانه بدست می آید.

فرکانس هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند عبارتنداز:
۲۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰و۲۰۰۰و۴۰۰۰و۸۰۰۰ هرتز
آستانه های بدست آمده در این آزمایش نشان دهنده حساسیت گوش داخلی و عصب شنوایی و وضعیت کانال گوش خارجی و گوش میانی است.

آزمایش انتقال را استخوانی (BC)
در این آزمایش تن های خالص از طریق یک نقش کننده ستخوانی که برروی زائدی ماستوئید استخوان گیجگاهی بوسیله یک هدبند با فشار مناسب قرارداده می شود که به بیمار ارائه می گردد.

فرکانسی هایی که در این آزمایش ارزیابی می شوند عبارتنداز:
۲۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰و۲۰۰۰و۴۰۰۰ هرتز
در این آزمایش تا حدود زیادی فقط حساسیت گوش داخلی همراه با اعصاب شنوایی مورد بررسی قرار می گیرد.

مشاغل پر سر و صدا و دارای آلودگی های صوتی زیاد و یا آسیب فیزیکی به گوش از جمله عواملی است که می تواند باعث کاهش شنوایی شود. محاسبه میزان آسیب دیدگی شنوایی با استفاده از دستگاه ادیومتری یا شنوایی سنجی به ما کمک می کند که بتوانیم درمان و یا تقویت کننده ی صدا (سمعک) مناسب تدارک ببینیم.

دستگاه ادیومتری با استفاده از سیگنال های صوتی با فرکانس های خالص آستانه شنوایی فرد را بررسی می نماید. آستانه شنوایی به کم ترین مقدار انرژی صوتی که فرد بشنود می گویند. کارگران کارگاه های پر سرو صدا نیاز دارند حداقل هر 6ماه یک بار توسط دستگاه ادیومتری یا شنوایی سنجی بررسی شنوایی داشته باشند.

روش ادیومتری
1. ابتدا دستگاه ادیومتر روشن می شود.
2. گوشی بر روی گوش بیمار قرار داده می شود.
3. دکمه خروجی بر وضعیتی تنظیم می شود که فرد بهتر صدا را می شنود.
4. فرکانس های مختلف بر روی فرد تست می شود و واکنش از وی دریافت می گردد.
5. صدا را تا حد 10 دسی بل کاهش می دهند تا جایی که فرد صدایی نشنود.
6. پس از این مرحله 5 دسی بل صدا افزایش می یابد.
7. آستانه شنوایی در این مرحله مشخص می شود.
8. نتیجه شنوایی سنجی (اودیومتری) با علامت قرمز جهت گوش راست ثبت می شود و میزان آن ضرب در مقدار آبی برای گوش چپ ثبت می شود.
9. آستانه ها را برای ترسیم منحنی ادیومتری به هم متصل می شود.
10. همین روش برای گوش دیگر نیز انجام می شود.

متخصصان موسسه درمانی شیراز درمان در هر زمان و مکانی آماده ی ادیومتری در منزل شما هستند. خدمات ادیومتری در منزل راه اندازی شده است تا هیچ بیماری به انجام آزمایش ها و پیگیری درمان خود را به تعویق نیندازد.
برای اطلاع بیشتر از خدمات مجموعه ما و جهت هماهنگی با کادر متخصص و مجرب شیراز درمان به سایت شیراز درمان و یا با تماس تلفنی با ما در ارتباط باشید.