دسته‌بندی نشده

21/05/2022
لکنت زبان

سر انجام عامل لکنت زبان مشخص شد

پژوهشگران دانشگاه بوستون با بررسی یک مدل کامپیوتری عصبی می‌گویند لکنت زبان به دلیل قطع شدن جریان عصبی مربوط به فرایند تکلم رخ میدهد. اختلال در […]
30/04/2022

سویه جدید XE، مسری ترین سویه کرونا

پس از شیوع سویه ترکیبی امیکرون و دلتا اکنون سازمان بهداشت جهانی از دومین جهش ترکیبی این ویروس خبر داده است. مطالعات مقدماتی نشان می‌دهند که […]
10/07/2021
معرفی گل مژه در کودکان و بزرگسالان

معرفی گل مژه در کودکان و بزرگسالان

معرفی گل مژه در کودکان و بزرگسالان گل مژه در کودکان و بزرگسالان چیست و مناسب ترین روش درمان این نوع از عفونت ها چیست؟ در […]
01/08/2020

نصب سوزن پورت در منزل

سوزن پورت برای جلوگیری از تخریب رگ‌های محیطی برای بیماران ( بیماران سرطانی) بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در واقع بیماران نیازمند به شیمی درمانی می توانند […]