دسته‌بندی نشده

10/03/2018
آموزش

تزریقات و پانسمان

بیماران برای انجام تزریقات یا تعویض یک پانسمان ساده میبایست به مراکز درمانی مراجعه نمایند در حالیکه مرکز پرستاری شیراز درمان با بهره مندی از حضور پرسنل تحصیلکرده […]
10/03/2018
pic

ویزیت پزشک درمنزل شیراز

انجام ویزیت از بیماران در منزل نوعی از خدمات پزشکی میباشد که در سالهای اخیر بسیار مورد درخواست قرار گرفته و بسیاری از بیماران مایل هستند […]