بعد از واکسن زدن چه کار هایی را به راحتی میتوان انجام داد؟

شناخت بیماری سلیاک
شناخت بیماری سلیاک
14/06/2021
بررسی واکسن های کرونا
بررسی واکسن های کرونا
19/06/2021

بعد از واکسن زدن چه کار هایی را به راحتی میتوان انجام داد؟

تست کرونا

واکسن های کووید-19 در محافظت از شما در برابر مریض شدن مؤثر هستند. بر اساس تحقیقات و شواهد، افرادی که واکسن زده اند می توانند کارهایی که به خاطر همه گیری واکسن کرونا متوقف کرده بودند را دوباره از سر بگیرند. در زیر به برخی از این فعالیت ها اشاره می کنیم:

نکته: با این که واکسن زدید بهتر است تا زمانی که همه اطرافیان نزدیک شما و کسانی که با آن ها در ارتباط هستید واکسینه نشده اند، از خود مراقبت کنید.

به طور کلی افرادی که واکسیناسیون آن ها کامل محسوب می شود دو دسته هستند:
کسانی که دو هفته از دریافت واکسن تک دوز آن ها می گذرد.
کسانی که دو هفته از دریافت دو دوز واکسن آن ها گذشته است.
نکته: اگر بیماری خاصی دارید و یا داروی خاصی مصرف می کنید که سیستم ایمنی بدن شما را ضعیف می کند، حتی اگر کامل واکسینه شده اید باید مانند قبل مراقب باشید.

اگر واکسیناسیون کووید-19 شما کامل شده است، می توانید این کارها را انجام دهید:
می توانید فعالیت هایی که قبل از همه گیری ویروس کروناانجام می دادید را از سر بگیرید.
می توانید بدون ماسک یا 2 متر فاصله گرفتن از بقیه، به جز در مکان هایی که ازطرف سیستم درمان کشور تعیین شده اند، به فعالیت های خود ادامه دهید.
اگر با کسی که کووید-19 دارد در ارتباط بودید، لازم نیست تست کرونا بدهید یا از دیگران فاصله بگیرید، مگر این که علائم کرونا را داشته باشید. البته اگر در مکان های شلوغ کار می کنید و با افراد زیادی در ارتباط هستید بهتر است که تست بدهید یا حداقل از دیگران فاصله بگیرید.

مواردی که هم چنان باید رعایت کنید:
هم چنان باید قوانین محل کار و اماکن عمومی که توسط سیستم درمان تعیین می شوند را رعایت کنید. حتی اگر واکسیناسیون شما کامل شده باشد.
اگر به مسافرت می روید باید هنوز از ماسک استفاده کنید تا از خود و دیگران مراقبت کنید.
هم چنان باید حواستان به علائم کرونا باشد، مخصوصاً اگر با فردی که به کرونا مبتلا بوده در ارتباط بوده اید. اگر علائم کرونا دارید باید تست بدهید و در خانه بمانید.
اگر شرایط خاصی دارید و یا داروهایی را مصرف می کنید که سیستم ایمنی شما را ضعیف می کنند (مانند شیمی درمانی) باید با مشورت پزشک از محدودیت های فعالیت خود آگاه شوید. ممکن است برای پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی ابتلا به کووید-19 مجبور باشید همچنان درخانه بمانید.

چیزهایی که از واکسن کرونا می دانیم:
واکسن های کووید-19 در برابر ابتلا به این بیماری مؤثر هستند. این واکسن ها بیماری سخت و خطر مرگ را از بین می برند.
واکسن های کووید-19 خطر انتشار ویروس را کاهش می دهند.

چیزهایی که هنوز داریم درباره آن ها تحقیق می کنیم:
واکسن های کووید-19 تا چه اندازه بدن را در برابر انواع مختلف این ویروس مقاوم می کنند.
واکسن های کووید-19 تا چه اندازه افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند را در برابر این ویروس مقاوم می کنند.
واکسن های کووید-19 تا چه مدتی بدن را در برابر ویروس کرونا مقاوم نگه می دارند.