جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

با وجود مشغله ها و کارهایی که خانواده ها با آن درگیر هستند وقت کمتری برای نگهداری و مراقبت از سالمندان عزیزشان دارند .گاهی هم  والدین شاغل، نگران مراقبت از کودکان کم سن و سال خود هستند و تمایل دارند به جای سپردن کودک خود به مهد کودک یا مراکز نگهداری با استخدام یک مراقب یا پرستار، نگهداری از کودک خود را در منزل انجام دهند.  سالمندان با وارد شدن به دوران سالمندی، حساس و آسیب پذیر میشوند و نحوه ی نگهداری و مراقبت از آنها بسیار مهم میباشد. آنان با شرایطی روبرو میشوند که عملکرد سیستم ایمنی بدنشان رو به کاهش و عملکرد ذهن و حافظه آنها کم میشودقش یک نگهدار سالمند در منزل در روند زندگی سالمند بسیار مهم میباشد که خانواده های عزیز سالمند باید توجه داشته باشند که یک مراقب سالمند یا پرستار کودک خوب باید مسئولیت پذیر ، متعهد ، مهربان و کاردان باشد تا به روند بهبود سالمند کمک کند و با کارهایی که برای سالمند انجام میدهد موجب رضایت و خرسندی در سالمند شود

همراه بیمار در بیمارستان شیراز
همراه بیمار در بیمارستان شیراز
مراقبت از سالمند در منزل شیراز
مراقبت از سالمند در منزل شیراز
مراقبت از کودک در منزل شیراز
مراقبت از کودک در منزل شیراز