خدمات هولتر فشار خون درمنزل

خدمات هولتر فشار خون

هولتر فشار خون چیست ؟

هولتر  فشار خون یک روش برای اندازه گیری و مدیریت فشار خون بالا (هایپرتانسیون) در یک دوره ۲۴ ساعته است. در فشار خون بالا فشار خون سیستولیک (بالا) ۱۴۰ یا بالاتر و فشار خون دیاستولیک (پایین) ۹۰ یا بالاتر است.

نظارت بر فشار خون‌ ، فشار خون (BP) را طی یک دوره ۲۴ ساعته در حالیکه بیمار بیدار یا خواب است، ثبت می کند. در کلینیک پزشک، ابزاری به نام sphygmomanometer برای اندازه گیری فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا یک یا دو بار در طی یک ویزیت، فشارخون گرفته می شود.در اغلب موارد نظارت بر فشار خون سرپایی، فشارخون در طول روز هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یک بار و در طول شب هر یک ساعت یک بار اندازه گیری می شود. ضربان قلب نیز می تواند همزمان اندازه گیری شود.

برای به دست آوردن میانگین فشار خون، می توان چندین بار فشار خون را در طول دوره ۲۴ ساعته محاسبه کرد. تغییرات فشار خون و ضربان قلب، الگوی توزیع فشارخون و سایر آمارها نمی تواند محاسبه شود.

مانیتورینگ فشار خون

از این روش مستمر و 24 ساعته برای اندازه گیری و مدیریت مشکل فشار خون بالا (هایپرتنشن) استفاده می شود. هایپرتنشن یک روش اندازه گیری برای فشار خون در بدن است که در آن فشار خون سیستولیک (بالا) بر روی 140 یا بالاتر بوده و فشار خون دیاستولیک (پایین) 90 یا کمتر است.

اندازه گیری به روش هولتر فشار خون این امکان را فراهم می کند تا پروسه خواندن فشار خون در یک بازه 24 ساعته اتفاق بیفتد و فرقی نمی کند که بیمار هوشیار بوده و یا خواب باشد.

در داخل مطب یا درمانگاه، دستگاهی با نام اسفنج مغناطیسی جهت اندازه گیری فشار خون استفاده می شود. در هر جلسه معاینه توسط پزشک معمولا دو بار فشار خون اندازه گیری می شود. اما در اندازه گیری هولتر فشار خون این اتفاق در یک بازه طولانی و مستمر رخ می دهد.

در بیشتر موارد، خواندن میزان فشار هر 20 الی 30 دقیقه در طی روز انجام می شود. در طول شب نیز این اتفاق با فاصله زمانی یک ساعت رخ می دهد. امکان اندازه گیری ضربان قلب به صورت همزمان نیز وجود دارد.

در طول بازه 24 ساعت، چندین بار فشار خون فرد اندازه گیری می شود تا بتوان میانگین آن را به دست آورد. امکان محاسبه تغییرات فشار خون و ضربان قلب، الگوی توزیع فشار خون و دیگر آمار و ارقام نیز در این روش فراهم است.

خدمات هولتر فشار خون در منزل در شیراز توسط پزشک
خدمات هولتر فشار خون در منزل در شیراز توسط پزشک

بعد از مدّت مورد نظر برای هولتر که اغلب 24 ساعت و گاهاً 48 ساعت است، موارد اندازه گیری شده توسط دستگاه در سه قسمت، آنالیز و میانگین آنها مورد استفاده قرار می گیرد. اعداد مدّ نظر برای تشخیص فشارخون بالا در هر قسمت متفاوت بوده و برای اثبات فشارخون احتیاج به بررسی سایر عوامل و نظر پزشک معالج است. مجموعه شیرازدرمان این امکان رو فراهم کرده که هولتر فشارخون توسط پزشک در منزل انجام شود به همراه ویزیت و تفسیر آن.