لوله سینه ای یا چست تیوب چه کاربردی دارد؟

آپاندیس ونحوه تشخیص آن
29/06/2020
آمادگی های لازم جهت انجام سی تی اسکن
سی تی اسکن و آمادگی های لازم
04/07/2020

لوله سینه ای یا چست تیوب چه کاربردی دارد؟

لوله سینه ای

تعریف:

لوله سینه اي یا چست تیوب یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر است که جهت تخلیه ترشحات در فضاي بین ریه ها و قفسه سینه که به آن جنب می گوییم گذاشته می شود.درحالت معمول مقدر کمی مایع در این فضا وجود دارد این مایع به حرکت ریه ها بدون سایش در حین تنفس کمک می کند ، اما ورود کمی از هوا ، خون ،چرك و غیره ناشی ازآسیب و یا عمل جراحی به فضاي جنب میتواند از اتساع کامل ریه ها جلوگیري نماید .
روي هم خوابیدن کامل و یا نسبی ریه ها تنفس را با مشکل مواجه کرده و می تواند منجر به ایست تنفسی شود . قرار دادن یک لوله سینه اي درفضاي جنب که به آن چست تیوب گفته می شود باعث تخلیه ترشحات شده وبه راحتی بیمارکمک می کند.

لوله سینه ای چگونه داخل قفسه سینه گذاشته می شود؟
گذاشتن لوله سینه ای ممکن است بربالین بیمار صورت گیرد ولی اصوال این کار در اتاق عمل انجام می شود.درشرایط بدون بیهوشی ، پزشک با استفاده از داروي بی حسی موضعی ، منطقه مورد نظر در قفسه سینه را بی حس و با استفاده از یک برش کوچک چست تیوب را وارد فضاي جنب نموده و بلافاصله به سیستم تخلیه وصل می کند . سپس لوله به جاي خود بخیه میشود وبا گاز استریل کاملا پانسمان می گردد.

به توصیه هاي زیر توجه نمایید:
• آرامش خود را در حین گذاشتن چست تیوب حفظ کنید.
• ازحرکتهاي ناگهانی و سرفه پرهیز کنید.
• ممکن است نیاز باشد به پهلو خوابیده و یا در وضعیت خاصی قرار گیرید به توضیحات پزشک توجه نموده و با وي همکاري نمایید.
• درصورت لزوم پس ازگذاشتن لوله سینه ای به شما مسکن و آنتی بیوتیک با تجویز پزشک داده خواهد شد.
• جهت بررسی محل قرارگیري چست تیوب قبل و بعد از گذاشتن آن یک عکس رادیو گرافی گرفته می شود.
• هنگام استراحت مراقب گرفتگی و خم شدن لوله باشید و برروي آن دراز نکشید
• درصورت مشاهده هرگونه نشت هوا و یا خروج ترشحات ازلوله به خارج از سیستم تخلیه به پرستار خود اطلاع دهید.
• در صورت مشاهده حبابهاي هوا داخل مخزن ترشحات – که به آن چست باتل گفته می شود – به پرستار خود اطلاع دهید.
• درصورت جدا شدن ناگهانی لوله از سیستم تخلیه بلافاصله لوله رابا استفاده از گیره مخصوص که به آن کلمپ گفته می شود بسته و به پرستار اطلاع دهید.
• اگر کلمپ وجود نداشت لوله را با دست به گونه اي خم کرده و تا بزنید که هوا وارد آن نشود و بلافاصله به پرستار خود اطلاع دهید.
• درصورتیکه چست باتل دسته دارد از آن جهت جابجایی استفاده کنید.
• ازلوله ها به عنوان دستگیره چست باتل در هنگام جابجایی استفاده نکنید.
• اگر چست باتل دسته ندارد ، چست باتل را داخل کیسه مخصوص گذاشته و حمل کنید.
• توجه کنید که چست باتل باید همیشه پایین تر ازسطح لوله سینه ای باشد.
• به طور معمول سطح مایع موجود درمسیر لوله با هرنفس باال و پایین می رود که نشان دهنده ي کارکردن چست تیوب است.
• هنگامی که بیدار هستید 8.7 بار درساعت سرفه کنید و نفسهاي عمیق انجام دهید این کار به خروج ترشحات کمک فراوانی می کند.

چست تیوب

چست تیوب چگونه خارج می شود؟
• خروج چست تیوب فقط چند ثانیه زمان می برد.
• درصورت لزوم براي شما مسکن تجویز می شد.
• به پهلو خوابیده و در وضعیت مورد نظر پزشک قرار بگیرید
• ابتدا بخیه ها کشیده می شود . پس از آن پزشک از شما می خواهد که یک نفس عمیق کشیده و نفس خود را تا زمان خروج لوله از قفسه سینه نگهدارید.
• چست تیوب خارج شده و ناحیه پانسمان می شود
• پانسمان محل جست تیوب را تا معاینه مجدد توسط پزشک باز نکنید.
• خروج هر نوع مایع چرکی و خیس شدن پانسمان راگزارش دهید.