تزریق خون در چه مواقعی ضروری است؟

بیماری های شایع در سالمندان
سالمندان و بیماری های شایع درآنها
07/09/2020
مگنت تراپی
مگنت تراپی مغناطیس درمانی
10/09/2020

تزریق خون در چه مواقعی ضروری است؟

تزریق خون

تزریق خون در چه مواقعی ضروری است؟
تزریق خون برای درمان خیلی از مشکلات پزشکی مهم است.مثل بیمار یهای خونی و در درمان بعضی جراحت ها وجراحی های بزرگ که در آن خون از دست رفته است، وسرطان

تزریق خون چیست؟
تزریق خون هنگامی صورت میگیرد که خون هدیه شده با تزریق در سیاهرگ، مستقیماً در جریان خونتان، به شما داده می شود. معمولا یکی از اجزای ترکیب کننده خون داده می شود. سلولهای قرمز خون حاوی هموگلوبین هستند که اکسیژن را به بافتها و اعضای بدن شما میرساند. دکترتان با در نظرگرفتن علت و شدت کم خونی (هموگلوبین پایین) شما بیماریتان و علائم آن تصمیم خواهد گرفت که به تزریق خون نیاز دارید یا نه.
پلاکتهای خونی از خونریزی جلوگیری میکنند. درصورتی که تعداد پلاکتهای شما خیلی پایین باشد یا پلاکتهایتان درست کار نکنند، ممکن است انتقال پلاکت لازم باشد. اغلب در مواقع اضطراری از آن برای متوقف کردن خونریزی استفاده می شود.

تزریق خون خالی از ریسک نیست و مثل همه روشهای پزشکی، ممکن است پیچیدگی هایی پیش بیاید.
• واکنش شدید به تزریق خون خیلی کمیاب است ولی میتواند به عواقب شدیدی منجر شود و ندرتاً حتی مرگ.
• واکنشهای دفاعی یا آلرژی ممکن است پیش بیاید. ممکن است ریسک عفونت بعد از جراحی و مدت ماندن در بیمارستان برای بیماران جراحی بیشتر شود.
• واکنشهای ملایم پوستی یا تب و لرز گاهگاهی پیش می آیند که به طور موقت میباشد و با اقدامات درمانی بهبود می یابند یک یا دو واکنش در هر صد تزریق خون بیمارانی که بطور مرتب تزریق خون دارند بیشتر در معرض ریسک چنین واکنشهایی هستند.
• علیرغم آزمایش کردن همه خونهای هدیه شده، ریسک انتقال عوامل عفونت (از جمله ویروس هپاتیت، اچ آی وی و باکتری ها) را نمیشود کاملا حذف کرد. این ریسک خیلی خیلی کم است.
تزریق خون در چه مواقعی ضروری است؟
چار ه های دیگر غیر از انتقال خون:
تزریق خون بدون ریسک نیست، مهم است که شما و دکترتان راههای دیگری را که نیاز به تزریق خون ندارد یا مقدار خون مورد استفاده را کمتر می کند در نظر بگیرید.
چار ه های متناوب از جمله عبارتند از:
تشخیص دادن و درمان کم خونی قبل از جراحی برنامه ریزی شده جمع آوری خونی که در طول جراحی ریخته شده و برگرداندن آن به شما داروها و روشهای جدید جراحی برای جایگزین کردن خون از دست رفته.

تامین خون برای خودتان :
بعضی وقتها بیماران میپرسند که آیا میتوانند قبل از جراحی خون خودشان رابدهند که بجای خون هدیه شده از آن استفاده شود. با اینکه جمع آوری مشتق از خود ممکن است بدون ریسک به نظر بیاید، اینطور نیست. بنابر این جمع آوری خون خودتان قبل از جراحی بطور کلی توصیه نمی شود، مگر در موارد استثنائی مثل گروه خون کمیاب که ممکن است به دست آوردن خون مطابق با آن مشکل باشد.

برای وجود یک ذخیره امن خون چه باید کرد؟
مهم است که انسانهای سالم خون اهداکنند.این به وجود یک ذخیره امن و کافی خون، که زندگیهای زیادی را نجات می دهد، کمک می کند.