2018-03-10

درمان زردی نوزاد و مراقبتها

ایکتر یا یرقان یا زردی به تغییر رنگ زرد پوست و ملتحمه گفته می شود  که از مسائل شایع دوران نوزادی است. در اکثر موارد زردی []
2018-03-08

تغذیه از طریق لوله تغذیه

چگونه بیمار را تغذیه کنیم؟ نحوه آماده کردن مواد غذایی، میزان آن و روش تغذیه از طریق لوله های غذایی ( لوله ان جی و پگ)میبایستی []
2018-03-07

لوله های تغذیه ای

گاواژ/تغذیه از طریق لوله معده از راه بینی ( NG tube ) گاواژ به معنای تغذیه و واردکردن مایعات غذایی از راه لوله به معده ( NG []
2018-03-07

زخم بستر و مراقبتها

تعریف زخم بستر به آسیب وارد شده به قسمتی از پوست و بافت گفته می شود که معمولاً در اثر نشستن یا خوابیدن طولانی مدت در []
2017-10-04

بیمار تراکئوستومی و مراقبتها

تراکئوستومی باز کردن یک راه هوایی در لوله تراشه است که شما آنرا به صورت یک حفره در زیر گلو مشاهده میکنید. تراکئوستومی بر حسب نیاز []