برونکوسکوپی و آمادگی قبل از برونوسکوپی

آنژیوگرافی قلب
آنژیوگرافی و روش انجام آنژیوگرافی
09/03/2020
سرنگ تزریق انسولین
تزریق انسولین برای کاهش قند خون
15/03/2020

برونکوسکوپی و آمادگی قبل از برونوسکوپی

برونکوسکوپی

برونکوسکوپی، امکان معاینه مجاری تنفسی را(حنجره، تراشه، برونش)توسط یک لوله کوچک و باریک نور دار به نام برونکوسکوپ فراهم می سازد.
پزشک می تواند هر گونه تنگی و هر گونه اختلالی را در مجرای تنفسی توسط دوربینی که به داخل لولهفرستاده میشود، مشاهده نماید.
همچنین توسط این لوله ، پزشک می تواند از بافت مجرای تنفسی نمونه برداری کند و یا اجسام خارجی و ترشحات موجود در مجرای تنفسی را خارج سازد.

آمادگی قبل از برونکوسکوپی:
• از هشت ساعت قبل از آزمون، از خوردن و آشامیدن خودداری کنید .
• از تقریبا 24ساعت قبل از آزمون نوشیدنی های حاوی ا لکل استفاده نکنید .
• دندانهای مصنوعی، لنزهای تماسی و جواهرات خود را خارج کنید .
• داروهای تجویز شده را طبق نظر پزشک خودمصرف کنید .
• چنانچه داروهای فشار خون، دیابت،
• ضدتشنج، آسپرین، وارفارین و داروهای قلبی استفاده می کنید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید .
• بلافاصله قبل از عمل، برای بی حسی گلو از بی حس کننده استفاده می شود. این کار به راحت بودن فرستادن برونکوسکوپ به داخل تراشه کم می کند.
• ممکن است که قبل از آزمون، برای شما ازآرامبخش استفاده شود، دریافت آرامبخش به حفظ آرامش شما حین فرستادن برونکوسکوپ کمک خواهد کرد.

مراحل حین برونکوسکوپی:
این آزمون تقریبا” 90-30 دقیقه بطول می انجامد . شما در وضعیت به پشت یا نیمه نشسته قرارخواهید گرفت.البته در صورت وجود جسم خارجی ممکن است عمل بیشتر طول بکشد.

بعد از تاثیر داروهای بی حسی، برونکوسکوپ از طریق بینی و یا دهان به داخل مجرای تنفسی شما هدایت خواهد شد.

همراه با جلو راندن برونکوسکوپ، مقدار کمی از داروی بیحس کننده به منظورکاهش سرفه و خس خس کردن ممکن است به داخل مجرای تنفسی اسپری شود.

از طریق برونکوسکوپ از مجاری تنفسی بزرگ )برونش ها)عکس برداری خواهد شد . شما ممکن است در حین برونکوسکوپی دچاراضطراب شوید ، فراموش نکنید که باید آرامش خود را حفظ نمایید .

توجه داشته باشید زمانی که برونکوسکوپ از طریق دهان وارد می شود شما باید دم و بازدم را از طریق بینی و با دهان باز تمرین کنید .

در خاتمه کار زمانی که پزشک معاینه دستگاه تنفسی را تکمیل کرد برونکوسکوپ را خارج خواهد سا خت.

در صورت بروز سرفه با دفع ترشحات خونی بیش از حد ، ویا اشکال در نفس کشیدن، خس خس و درد قفسه سینه، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید .

پس از برونکوسکوپی:

برای اینکه شما احساس راحتی کنید ، زیر سر شما بالا آورده می شود، 2-1 ساعت بعد از انجام برونکوسکوپی به دقت کنترل خواهید شد .

تا زمانی که اثر بی حسی از بین نرفته است و پزشک و پرستار به شما اجازه نداده اند از خوردن آشامید ن و یا مصرف داروهای خوراکی اجتناب کنید .

گاهی ممکن است که به طور موقت دچار گرفتگی صدا و یا گلو درد شوید که این عارضه بصورت موقت بوده و کم کم برطرف می شود.

بلافاصله بعد از آزمون ممکن است که یک عکس از قفسه سینه شما گرفته شود.

به مدت 8-6 ساعت بعد از برونکوسکوپی ازاستعمال دخانیات پرهیز کنید (استعمال دخانیات
ممکن است سبب تحریک سرفه وخونریزی شود)