اجاره شیردوش برقی

اجاره شیردوش برقی درشیراز
شیردوش برقی برای کمک به تخلیه و ترشح بیشتر شیر مادر و کمک به تغذیه نوزاد با شیر مادر

مشاوره شیردهی

مشاوره شیردهی در منزل شیراز
آموزش شیردهی در روزهای اول پس از زایمان برای کمک به تغذیه نوزادان با شیر مادر

اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد شیراز
اجاره دستگاه زردی نوزاد (فوتوتراپی) برای کاهش زردی نوزادان و درمان یرقان بدو تولد

تست زردی نوزاد در منزل

چک زردی نوزاد بدون خونگیری از طریق پوست در منزل
چک زردی نوزاد در منزل از طریق پوست بدون درد و خونگیری