دستورالعمل خود مراقبتی از بیماری کرونا

دستورالعمل خود مراقبتی از بیماری کرونا

دستورالعمل خود مراقبتی از بیماری کرونا

آموزش خود مراقبتی در بدو ورود:

1 .به بیمارو خانواده در زمینه کرونا آموزش داده می شود که این یک نوع بیماری ویروسی است که معمولا از حیوان به انسان منتقل میشود.

2 .بیمار و خانواده در رابطه با علائم بیماری آموزش داده میشود که علائم اصلی ، عبارت است از: علائم تنفسی مانند تب، سرفه، تنگی نفس و مشکلات تنفسی.و طبق گفته ی سازمان بهداشت جهانی، ممکن است تا 14 روز پس از مواجه با آن در فرد ظاهر شود.

3 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که ویروس کرونا چگونه منتشر میشود به واسطه هوا به صورت عطسه و سرفه، تماس نزدیک مثلا دست دادن منتقل و منتشر میشود. این ویروس میتواند توسط لمس شیء یا سطحی که ویروس روی آن است مانند دستگیره درب ،دکمه آسانسور و….و سپس لمس کردن دهان، بینی یا چشمها قبل از شستن دستها نیز انتقال پیداکند. بعضی از افراد مبتلا میتوانند بدون علامت باشند و بیماری را منتقل کنند.

4 .بیمار و خانواده در مورد عوامل خطر و زمینه سازی مانند) بیمار با فشار خون بالا ، دیابت، بیماران کلیوی،بیماران قلبی و بیماران با نقص ایمنی (که فرد را مستعد ابتلا به کرونا میکند آموزش داده میشود .

5 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که شست و شوی مکرر دست ها پس از لمس هر سطحی و استفاده از ماسک طبی برای جلوگیری از انتقال ویروس الزامی است.

6 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که منشأ آلودگی که تاکنون مشاهده شده، عمدتاً بیماران مبتلا به این ویروس هستند. اما الزم است بدانید که فرد ناقل بدون علامت بیماری نیز میتواند منبع عفونت باشد.

7 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که ویروس کرونا به طور کلی در تجمعات به راحتی انتقال مییابد. عوارض ابتلا به این بیماری در افراد مسن و کسانی که مبتلا به بیماریهای مزمن هستند، شدیدتر است. کودکان و نوزادان نیز در خطر ابتلا به این ویروس مرگبار هستند.

8 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که این ویروس میتواند از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، شیوع از طریق ترشحات مجرای تنفس )با سطوح یا فرد به فرد( از مهمترین عوامل انتقال ویروساند. همچنین انتقال از راه ذرات هوا نیز یکی دیگر از راههای انتقال این ویروس است.

9 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که این بیماری با گرفتن عکس از قفسه سینه و نمونه خلط و آزمایش خون تشخیص داده میشود

10 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که این بیماری واگیردار می باشد وعلائم این بیماری در خود و خانواده بررسی نمایند.

11 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که برای کم کردن سرفه های خشک از بخور گرم استفاده میشود.

12 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که از رژیم غذایی گرم ومایعات استفاده نمایند

آموزش دستورالعمل خود مراقبتی از بیماری کرونا در زمان بستری

1 .به بیمار و خانواده بیمار آموزش داده میشود که بیمار شما در صورت نیاز به بستری شدن باید نکات زیر را رعایت فرمایئد:

 • بیمار در یک اتاق جداگانه و با تهویه مناسب قرار داده میشود
 • محدودیت ارتباط و تماس بیمار با افراد دیگر، به طور ایده آل یک نفر که از نظر سلام تی در وضعیت خوبی است به عنوان مثال ترجیحا از گروه های پرخطر مانند سالمندان نباشد برای مراقبت از بیمار اختصاص داده شود.
 • اعضای خانواده باید از تردد به اتاق بستری بیمار خودداری نمایند و در شرایط ناچاری از اشتراك فضای روزانه، بیمار باید بهداشت تنفسی را رعایت نموده و از سایر افراد خانوار فاصله حداقل 1 تا 2 متر را حفظ کند مثلا خوابیدن در یک تخت جداگانه یک استثنا ممکن است برای یک مادر شیرده در نظر گرفته شود. با توجه به مزایای تغذیه با شیر مادر و نقش ناچیز شیر مادر در انتقال ویروس های دستگاه تنفسی ، مادر می تواند به شیردهی ادامه دهد. مادر هنگام نزدیک شدن به کودك باید از ماسک استفاده نماید و قبل از تماس با کودك، رعایت دقیق بهداشت دست را انجام دهد. وی همچنین باید سایر اقدامات بهداشتی را رعایت نماید
 • احتیاطات استاندارد شامل بهداشت تنفسی و دست، استفاده از وسایل حفاظت فردی PPE بر اساس ارزیابی خطر بالینی که توسط کادر درمانی به شما گفته میشود.
 • بیمار با نقایص سیستم ایمنی در رابطه با احتیاطات خاص برای پیشگیری از عفونت اموزش میگیرند.: استفاده از وسایل حفاظت فردی، در زمان ضرورت و به روش صحیح، در کنار رعایت بهداشت دست، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بیماری دارد.
 • تمیز نگه داشتن سطوح با آب ومواد شوینده و گندزدایی با مواد گندزدای بیمارستانی مورد تایید از اقدامات مهم احتیاطات استاندارد است
 • ملاقات در خانه و بیمارستان ممنوع به استثنای کودکان که یک نفر همراه میتواند داشته باشد.با بیمار و کادر بهداشتی درمانی بیمارستان،برای تماس با بیمار مشکوك به کوروناویروس جدید باید احتیاطات تماسی و قطره ای را رعایت نمایند.
 • از محافظ چشم و صورت استفاده شود )عینک، محافظ صورت و …(
 • از دستکش استفاده شود.
 • در صورت احتمال آلودگی دست ها، از لمس چشم، بینی و دهان خودداری شود
 • بیمار نباید از اتاق بستری خارج شود، مگر ضرورت بالینی داشته باشد.
 • بیمار قبل از خروج از اتاق باید از ماسک طبی استفاده نماید.
 • بطور روتین و همیشگي، سطوحي كه بیمار لمس مي نماید باید تمیز و گندزدایي شود
 • تعداد ملاقات کنندگان به حداقل ممکن تقلیل یابد.
 • تا زمانی که بیمار بدون علامت نشده است باید از وسایل حفاظتی گان و ماسک و دستکش استفاده کرد.
 • پیشنهاد میشود شستشوی دست ها با آب و صابون و یا استفاده از فرآورده های ضد عفونی کننده دست بر پایه ی الکل حتما انجام شود
 • بیماران مبتلا به علائم خفیف یا بدون علامت که از نظر سطح آگاهی قابل اطمینان و آموزش پذیر می باشند می توانند با رعایت تمامی جوانب احتیاط در منزل تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.پرسنل مراقبت های بهداشتی وضعیت بهداشتی بیمار را از نظر پیشرفت علائم از طریق تماس تلفنی و در صورت امکان، با مراجعه حضوری به صورت روزمره (به عنوان مثال روزانه) بررسی مینمایند.