جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روش صحیح بغل کردن و شیر دادن به نوزاد

روش صحیح بغل کردن و شیر دادن به نوزاد

روش صحیح بغل کردن و شیر دادن به نوزاد

نحوه درست  بغل کردن و شیر دادن نوزاد و پستان گرفتن توسط او بسیار مهم است چون می تواند با مکیدن های صحیح باعث افزایش تولید شیر شده و مانع زخم شدن نوک پستان ها شود.

ممکن است دلیل زخم مدام نوک پستان، ماستیت و یا کندی روند وزن گرفتن شیرخوار به نحوه نادرست درآغوش گرفتن و شیر دادن مادران مربوط باشد.

پس به نحوه در آغوش گرفتن شیرخوار و پستان گرفتن او بویژه در دو هفته اول شیردهی، توجه خاصی داشته باشید.

اگر نوزادی که به موقع متولد شده، در آغوش مادر قرار گیرد، توانایی جستجوی پستان، مکیدن و بلعیدن شیر را دارد ولی باید به او بیاموزید که چگونه پستان را در دهان بگیرد.

پس باید ابتدا خود بیاموزید و با شیرخوار تمرین کنید.

بغل کردن و شیر دادن نوزاد

شیرخوار باید علاوه بر نوک پستان، تا آنجا که ممکن است قسمت بیشتر هاله قهوه ای که مخازن شیری زیر آن قرار دارد را در دهان بگیرد.

در این صورت نوک بلندی در دهانش ایجاد می شود و او می تواند با آرواره هایش برمخازن شیر فشار وارد کند و شیر را در دهان خود دوشیده و ببلعد.

شکل نوک پستان اعم از صاف، کوتاه، بلند و یا فرورفته نقش چندانی در وضعیت شیرخوار ندارد. به شرط آنکه قسمت بیشتری از هاله در دهان شیرخوار قرار گرفته باشد.

در وضعیت صحیح، شرایط زیر برقرار است:

  • بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن اوست.
  • سر و بدن نوزاد در یک امتداد قرار دارد.
  • صورتش روبروی پستان مادر و چانه اش به پستان چسبیده است.
  • پستان مادر با سوراخهای بینی شیرخوار فاصله دارد و راه تنفس او را نمی بندد.
  • مادر با نگه داشتن پستان با انگشتانش وزن آن را از چانه شیرخوار برمی دارد.
  • دهان شیرخوار کاملاً باز و لب تحتانی او کاملاً به طرف خارج برگشته است.
  • با جاری شدن شیر مکیدن ها کند ولی عمیق می شود و می توانید صدای بلعیده شدن شیر را به خوبی بشنوید.
  • مادر احساس درد و ناراحتی نمی کند و نوزاد پس از احساس رضایت و سیر شدن خودش پستان را رها می کند.

 

مادران در دوران شیردهی

مادر در دوران شیردهی روزی یکبار حمام کند و یا حداقل روزی یکبار پستانهایش را با آب بشوید برای این کار نیازی به مواد شوینده و الکل نیست.

وضع و حالت خود را در جای راحت و مناسبی انتخاب کنید. به طوری که بتوانید به راحتی شیرخوار را در آغوش گرفته و به پستان بچسبانید.

می توانید روی مبل بنشینید. در این وضعیت، روی صندلی راحتی راست بنشینید و زیر بازو، پشت و زیر پای خود تکیه گاهی داشته باشید، این وضعیت معمولاً راحت ترین وضعیت است.

همینطور می توانید روی تخت و یا هر وضعیتی که راحت هستید دراز بکشید و شیر بدهید.

اگر می خواهید در رختخواب شیر بدهید، پیشنهاد می شود بالش سفتی در پشت و بالش دیگری زیر زانوی خود قرار دهید.

یکی از خدمات اصلی مجموعه شیراز درمان پرستاری در منزل می باشد که شامل وظایف آموزشی صحیح مراقبت از نوزاد و شیر خوار می باشد. جهت استفاده از خدمات آموزشی مراقبت از نوزاد به صفحه پرستاری در منزل شیراز درمان مراجعه نمایید.