سرطان سینه را چگونه تشخیص دهیم؟

سنگ کلیه
سنگ کلیه و علت بوجود آمدن آن
20/05/2020
تغذیه سالم
تغذیه سالم و شکست چاقی
26/05/2020

سرطان سینه را چگونه تشخیص دهیم؟

تعریف :
سرطان سینه یکی از سرطان های شایع زنان می باشد. که آمار مبتلایان به آن رو به افزایش است. هدف از آزمایشات غربالگری تشخیص سرطان سینه قبل از بروز علائم می باشد و شامل تستها و معایناتی است که سرطان را در افرادی که هیچ گونه علامت و نشانه ای ندارند تشخیص می دهد.

زمانی که سرطان سینه از طریق بروز علائم و کشف یک توده در بافت سینه تشخیص داده می شود احتمال گسترش این بیماری به نقاط دیگر بسیار زیادتر از زمانی است که از طریق تستهای غربالگری تشخیص داده میشود اندازه سرطان سینه و گسترش آن در درمان و پیش آگهی بیماری بسیار مؤثر است.

سه روش جهت تشخیص زودرس سرطان سینه وجود دارد که شامل معاینه توسط پزشک متخصص، ماموگرافی و معاینه توسط خود شخص می باشد.

معاینه توسط پزشک متخصص
زنان در سنین30-20 سالگی باید. هر 3 سال یکبار و از سنین 40 به بع. سالیانه توسط پزشک متخصص معاینه شوند.

ماموگرافی
هدف از انجام آزمایش ماموگرافی تشخیص غده های سرطانی ریز و کوچک می باشد. زنان از 40 سالگی به بعد باید سالیانه ماموگرافی انجام دهند. اگدر یکی از بستگان نزدیک به سرطان سینه مبتلا باشد.، آزمایش ماموگرافی باید. از سنین پائین تر شروع شود به طور کلی در رابطه با سن شروع انجام آزمایش ماموگرافی و فواصل بین آزمایش ها با پزشک خود مشورت کنید.ماموگرافی عکسبرداری از پستان است که در عرض 15 دقیقه دو عکس در دو جهت از پستانها گرفته می شود میزان اشعه داده شده در این روش بسیار کم است بنابراین نیازی نیست که دچار نگرانی شوید. آمادگی قبل از عکسبرداری شامل: پرهیز از استفاده از عرق گیرها و دئودرانتها در زیر بغل در روز انجام عکسبرداری ، در صورت داشتن پروتزهای سینه وهرگونه سابقه آلرژی قبل از انجام عکسبرداری اطلاع داده شود.

معاینه توسط خود شخص
روش دیگر تشخیص به موقع سرطان، معاینه سینه ها توسط خود شخص می باشد. از سن20 سالگی باید. هر ماه سینه ها توسط خودتان معاینه شوند. و هر تغییری بالفاصله به پزشک گزارش شود این تست می بایست. ماهانه، 7-5 روز بعد از قاعدگی انجام میشود و در صورت یائسگی در روز مشخصی هر ماه انجام شود.

روشهای تشخیص سرطان سینه
هنگام معاینه سینه مراحل زیر را به ترتیب بکار ببرید:
1. در مقابل آیینه بایستی. و بازوهای خود را با حالتی آرام در دوطرف بدن آویزان کنید. سدینه ها را از لحاظ تغییر دراندازه، شکل، تقارن، فرورفتگی نوک پستان، چین خوردگی پوست بدقت مشاهده کنید. و با معاینات قبلی مقایسه کنید.

2. دستهایتان را پشت سر قالب کرده و به طرف جلو فشار دهید. و معاینات مرحله یک را تکرار کنید.

3. دست ها را در دو طرف پهلوها روی کمر قرار دهید. و به طرف لگن فشار دهید. سپس شانه ها را به طرف بالا کشیده و کمی به طرف جلو خم شوید و در این وضعیت معاینات مرحله یک را تکرار کنید.

4. برآمدگی مخروطی شکل نوک سینه را آرام به طرف جلو فشار دهید و دقت کنید. آیا ترشح غیرعادی وجود دارد؟هرگونه ترشح غیرطبیعی باید گزارش شود.

5. ست چپ خود را بالا ببرید انگشتان دست راست خود را روی سینه چپ بگذارید. و با دقت، آرام و یکنواخت فشاردهید و بصورت دورانی از اطراف بطرف نوک سینه به حرکت درآورید. توصیه می شود از زیر بغل شروع کنید. و مطمئن شوید که تمام سینه را معاینه کرده اید به ناحیه بین سینه و زیر بغل بیشتر توجه کنید اگر سفتی، غده یا توده ای را لمس کردید، به پزشک گزارش دهید.
6. مرحله پنجم را برای سینه راست انجام دهید.

7. به پشت دراز بکشید، دست چپ را زیر سر خود بگذارید. و یک بالش در زیر شانه چپ بگذارید این کار باعث می شود، سینه بصور مسطح درآید با دست راست معاینه مرحله پنجم را تکرار کنید.

8. مرحله هفتم را برای سینه راست انجام دهید.

9. دستورالعمل شماره 5 و 6 را به هنگام دوش گرفتن نیز انجام دهید، زیرا در این حالت میتوان با ملایمت انگشتان را روی پوستی که از قبل صابون زده شده ، حرکت دهید وتغییرات احتمالی آن را به راحتی احساس کنید.

10. توجه داشته باشید. هنگام لمس از نرمه انگشتان خود استفاده کنید.

نکته:
معاینات باید بصورت ماهیانه انجام شود بهترین زمان انجام معاینات روز هفتم تا دهم پس از شروع خونریزی ماهیانه میباشد زنان یائسه باید یک روز بخصوص در ماه معاینات را انجام دهند.