سی تی اسکن ریه بیماران مبتلا به کرونا

شایع ترین بیماری های خود ایمنی
شایع ترین بیماری های خود ایمنی
17/07/2021
چکاپ کامل بدن
چکاپ کامل بدن شامل چه مواردی می‌شود؟
22/07/2021

سی تی اسکن ریه بیماران مبتلا به کرونا

سی تی اسکن ریه بیماران مبتلا به کرونا

سی تی اسکن ریه بیماران مبتلا به کرونا برای بررسی ماهیت بیماری کرونا و میزان

اسیب دیدگی ریه ها استفاده میشود .

نتایج این مطالعه از بررسی ۱۰۱ بیمار مبتلا به این ویروس جمع اوری شده است .

اسکن ۸۶ درصد از بیماران مبتلا به کرونا دارای نمای گراند گلاس می باشد .

این در حالی است که ۶۴ درصد از این اسکن ها دارای GGO ترکیبی و ۷۱ درصد دارای عروق متورم و زخم هستند

نمای گراند گلاس (GGO)
نمای گراند گلاس نشان دهنده پرشدگی بخشی از فضای ریه ها توسط ترشحات ، زخم ها و ضخیم شدن یا پارگی

الوئول های ریه است .

ضایعات مشاهده شده در سی تی اسکن دارای توزیع محیطی بوده ۸۷ درصد و هر دو طرق ریه ها را به خود درگیر کرده.

این ضایعات بیشتر در قسمت پایینی ریه ها و به صورت چند کانونی رویت شده اند .

بیش از ۷۰ درصد بیماران رده سنی ۲۱ تا ۵۰ سال بودند و در میان ۷۸ درصد از انها تب بالا یکی از علائم اولیه

گزارش شده بود .

این بیماری تنها در میان ۵ درصد از بیماران شیوع خانوادگی داشته است .

محققان ویژگی های بالینی و تصاویر سی تی اسکن بیماران غیر اورژانسی با علائم خفیف بیماری را با

نمونه های اورژانسی و کشنده بیماری کرونا مقایسه کرده اند .

طی این مقایسه ها مشخص شده که سن بیماران اورژانسی کرونا از سایر بیماران غیر اورژانسی بیشتر بوده است .

اما نوع بیماری در میان این دو گروه تفاوت چندانی نداشته است .

این مساله نشان می دهد مه میزان عفونت ویروسی می تواند بازتابی از شدت و میزان پنومونی کرونا باشد .

علائمی از قبیل تخریب بافت ، انقباض برونشیت ها ، پلورال افیوژن می تواند نشانه هایی از بیماری کرونا باشد .

اما این علائم در دو گروه نام برده متفاوت است و بررسی شدت این علائم میتواند به تشخیص نوع بیماری کمک کند .