فیزیوتراپی و گفتار درمانی

فیزیوتراپی و گفتار درمانی در منزل شیراز

فیزیوتراپی و گفتار درمانی در منزل شیراز

فیزیوتراپی و گفتار درمانی در منزل شیراز

ما برای آسایش بیماران در منزل برنامه های متنوعی تدارک دیده ایم.

یکی از این اقدامات مرکز خدمات پرستاری شیراز درمان انجام خدمات فیزیوتراپی و گفتار درمانی در خانه میباشد.

با انجام یک دوره فیزیوتراپی کامل که توسط کارشناسان فیزیوتراپی انجام میشود میتوانیم زمان بازگشت به شرایط عادی و طبیعی را برای بیمارمان سرعت ببخشیم . ضمن اینکه انجام فیزیوتراپی در محیط صمیمی منزل بیمار تاثیر روحبخشی بر روند درمان خواهد داشت.

فیزیوتراپی دارای دو فاز الکتریکال و مکانیکال میباشد که فاز الکتریکال توسط دستگاههای مخصوص و فاز مکانیکال توسط ورزشها و حرکات غیرفعال و فعال انجام میپذیرد.

کارشناسان فیزیوتراپی ما به منزل بیماران مراجعه می نماید و دستورات پزشک برای فیزیوتراپی را با استفاده از کلیه تجهیزات لازم انجام خواهند داد.
دیگر نیازی نیست بیمار را برای انجام فیزیوتراپی به بیرون از منزل ببرید، ما همان روشها و تجهیزات را به منزل شما خواهیم آورد.

در بیماران سکته مغزی با مشکلات تکلم و بیماران ضربه مغزی که تراک دارند، گفتار درمانی یکی از خدمات بسیار مهم جهت بازگشت قدرت تکلم و خارج کردن تراک بیماران میباشد.

در این پروسه گفتار درمان با استفاده از روشهای متنوعی از قبیل ماساژها، تحریک اعصاب و تمرینهای متنوعی که به بیمار و همراهان بیمار آموزش داده میشود، به بازگشت عملکرد ماهیچه ها و اعصاب حلق و حنجره کمک میکند که باعث بهبود تکلم بیمار و تسریع در خارج کردن تراک بیمار میشود.

برای اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.