مهم ترین اقدام بعد از مشکلات تنفسی در بیمارستان

تست ژنتیک
تست ژنتیک چگونه انجام میشود؟
10/05/2021
خدمات هولتر فشار خون
خدمات هولتر فشار خون
15/05/2021

مهم ترین اقدام بعد از مشکلات تنفسی در بیمارستان

مهم ترین اقدام بعد از مشکلات تنفسی در بیمارستان

پس از رفع مشکلات تنفسی مهم ترین اقدام جایگزینی مایعات و پیشگیری از شوک است.

مایع درمانی خود موجب تشدید ادم می شود.

در سوختگی بیش از ۳۰درصد ادم محدود به مناطق سوختگی نمی شود.

ساده ترین معیار ارزیابی مایع درمانی اندازه گیری برون ده ادراری است.

در ۲۴ ساعت اول :

محلول نمکی ۲-۴ میلی لیتر/وزن/درصد سوختگی

نصف در ۸ساعت اول نیم دیگر در۱۶ ساعت بعدی

فرمول ایوانز: استفاده از کلوئیدها و الکترولیت به میزان ۱میلی لیتر/وزن/درصد سوختگی باضافه۲۰۰۰میلی لیتر سرم قندی ۵درصد

فرمول واردن

در۲۴ ساعت اول در سوختگی بیش از ۵۰درصد و بیماران بالای ۵۰سال و دارای بیماری های زمینه ای مانند بیماری قلبی و…و بیماران صدمات استنشاقی کاربرد دارد

رینگر لاکتات ۳ میلی لیتر/وزن/درصد سوختگی

۸ ساعت اول نصف سرم + ۵۰میلی لیتر بیکربنات سدیم (به ازای هر لیتر سرم)

در ۸ساعت دوم یک چهارم سرم

در 8ساعت سوم یک چهارم سرم + 12/5گرم آلبومین(معادلCC250آلبومین5درصد)

مقدار و سرعت تجویز مایع از طریق میزان ادرار دفعی و فشار خون و نبض تنظیم می شود.

ادرار ساعتی از طریق سند کنترل شده و در حد ۳۰ تا ۷۰ میلی لیتر حفظ می شود.

محلول نمکی هیپرتونیک با غلظت ۳۰۰میلی اکی والان در لیتر در جهت حفظ برون ده ادراری داده می شود.