نحوه مراقبت از سوند ادراری

روانکاوی چیست؟
روانکاوی چیست؟
07/06/2021
آیا لخته شدن خون با واکسن کرونا ممکن است؟
12/06/2021

نحوه مراقبت از سوند ادراری

بیمارانی که بنا به تشخیص پزشک لازم است سوند فولی تا زمانی حفظ شود،
رعایت نکات زیر به آنان توصیه می شود.

١-جهت جلوگیری از عفونت، مایعات فراوان بنوشید ( در صورتی که از طرف پزشک معالج محدودیت مایعات نداشته باشید).
٢-جهت پیشگیری از آلودگی ، از جدا کردن لوله ادرار از کیسه ادرار جداً خودداری کنید.
٣-اگر تصادفاً سوند شما خارج شد یا نشت ادرار داشت جهت جایگزینی مجدد سوند، خودتان هیچ گونه اقدامی انجام ندهید و حتماً با مركز تماس بگيريد.
٤-بمنظور کاهش خطر عفونت، کیسه ادرار را هر ۸ ساعت یکبار تخلیه نمایید.
۵-اگر به مدت ۸-۶ ساعت ادرار به داخل کیسه جریان نیافت و مطمئن شدید که سوند شما پیچ خوردگی نداشته و یا زخم نشده است سريعا با مركز تماس بگيريد
٦-جهت پیشگیری از برگشت ادرار و احتمال عفونت ، کیسه ادرار را پایین تر از سطح مثانه خود حفظ کنید.هر گز کیسه ادرار را روی شکم خود قرار ندهید.
٧-از کشیدن یا جدا کردن لوله تخلیه ادرار خودداری نمایید زیرا باعث خونریزی یا ضربه به مجرا می گردد این کار را به پرسنل دوره دیده بسپارید.
٨-هنگام راه رفتن ، لوله تخلیه را در دست خود حلقه کنید و پایین تر از مثانه نگه دارید یا از سمت داخل با سنجاق قفلی به شلوار خد بیاویزید.
٩-پوست اطراف سوند را حداقل دو مرتبه در طی روز با آب سرد و صابون يا سرم شست و شو بشویید تا هرگونه ترشحات و نشت ادرار تمیز شود سپس محل را کاملاً خشک نمایید.
١٠-همیشه دستهایتان را قبل از مراقبت از سوند بشویید.
۱۱-هنگام دراز کشیدن روی تخت ، کیسه ادرار را به حلقه پایین تخت آویزان کنید.
١٢-جهت جلوگیری از کشیده شدن سوند آن را به خود بچسبانید.
١٣-به زمان خارج يا تعويض سوند که توسط پزشک معالج يا كادر مجرب تعیین می گردد توجه نموده و جهت انجام آن در تاریخ مقرر با مركز تماس بگيريد.
١٤-در صورت انديكاسيون باليني(عفونت,انسداد و ..)حداكثر ١٤ روز مي توان استفاده كرد و بايد سوند را تعويض نمود جهت تعویض سوند خود در منزل تنها کافیست به سایت شیراز درمان به صورت شبانه روزی مراجعه  فرمایید.