جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پرستاری تخصصی از بیمار

پرستاری تخصصی از بیمار در منزل شیراز

پرستاری تخصصی از بیمار

در بسیاری از موارد، به ادامه بستری بیمار در بیمارستان نیازی نیست ولی بیمار باید دوران نقاهت را در مکانی دیگر سپری نمایدو علاوه بر این موضوع، محیط بیمارستان بخاطر وجود آلودگی ها و عفونتهای بیمارستانی محیط مناسبی برای نگهداری بیمارانی که امکان بودن در مکانی غیر از بیمارستانها را دارند نیست. پس بهتر است پرستاری تخصصی از بیمار در منزل صورت بگیرد.

بهترین مکان برای انجام این مهم منزل بیمار یا منزل کسانی است که بیمار را دوست دارند.این موضوع از نظر عاطفی تاثیر فراوان بر روحیه بیمار خواهد گذاشت. حتی بیمارانی که بیماریهای سخت را تجربه می نمایند از حضور در منزل اظهار رضایت کرده اند.

مرکز پرستاری شیراز درمان به نیاز مهم ادامه درمان در منزل نگاهی کارشناسانه و مسئولانه دارد.

ما با جذب پرسنل با تجربه و کارآمد توانسته ایم محیطی آسوده و ایمن در منزل بیماران فراهم کنیم و به گونه ای عمل نماییم که بیماران و بستگانشان بتوانند در نهایت آسودگی دوران نقاهت بیماری را پشت سربگذارند.

برنامه ای که ما برای ادامه درمان در منزل بیماران تنظیم مینماییم بر اساس نیازهای بیمار و درخواست ایشان یا بستگان طراحی میگردد.

پرستاری تخصصی از بیمار توسط پرسنل خانم و آقا کارشناس و با تجربه در منزل در سرتا سر شیراز توسط مجموعه شیرازدرمان انجام میشود.

ویزیت های دوره ای پزشکان و انجام نمونه گیری برای آزمایشات و چکاپ های دوره ای و همچنین رفع نیاز بیماران به تزریقات و تعویض پانسمان توسط پرسنل این مرکز انجام خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.