چشم عضو حساس و مهمی است که در بعضی موارد آسیب وارد شده به آن غیر قابل بازگشت است.

پس لازم است نحوه مراقبت از چشم را بیاموزید.

همان طور که می دانید پلک زدن طبیعی باعث تمیز شدن و مرطوب نگه داشتن سطح چشم می شود.

با هر بار پلک زدن، سطح چشم رطوبت لازم خود را دریافت می کند.

چشم سالم، قرمز نیست و یا ترشحات چرکی در گوشه چشم و یا مژه ها وجود ندارد.
اگر بیمار قادر به پلک زدن نیست و چشم بیمار همیشه بسته یا باز است باید مراقبت لازم از آن را انجام دهیم.

وسایل مورد نیاز :
سرم شستشو یا آب جوشیده سرد شده، گوش پاک کن، پنبه، گاز،اشک مصنوعی ،پماد ویتامین A

روش کار:

ابتدا چشم را از نظر قرمزی، خشکی و ترشحات بررسی کنید. در صورتی که چشم بیمار ترشحات چرکی دارد یا قرمز است با ما تماس بگیرید.

چشم بیمار را با پنبه آغشته به سرم شستشو یا آب ولرم از قسمت داخلی به قسمت خارجی چشم پاک کنید.

این کار باعث می شود عفونت، وارد مجرای اشک نشود.

با یک گوش پاک کن مرطوب شده با سرم شستشو بین مژه ها را به خوبی تمیز کنید.
برای هر چشم از گوش پاک کن جدا استفاده نمایید، این کار باعث کنترل عفونت چشم می شود.

اگر بیمار پلک نمی زند سطح چشم خشک می شود. طبق دستور پزشک از اشک مصنوعی استفاده کنید.

قطره چشم را بین پلک زیرین و سفیدی چشم بچکانید پلک پایین را آرام آزاد کنید تا قطره جذب شود.

مراقبت از چشم بیمار

هیچ گاه قطره را مستقیم روی سیاهی چشم نچکانید این کار ممکن است باعث آسیب به چشم شود.

در صورت استفاده از چند قطره باید بین هر قطره 15 دقیقه فاصله بگذارید تا اثر داروها ازبین نرود.

اگر بیمار باید همزمان از پماد چشمی استفاده کند، اول چشم را به نحوی که گفته شد تمیز کنید.

سپس قطره را بچکانید و بعد پماد را از قسمت داخلی به سمت بین پلک زیرین و سفیدی چشم بکشید.

نکته :
اگر چشم بیمار همیشه باز است آن را با یک گاز تمیز بپوشانید و از پماد چشمی ساده استفاده نمایید.